Dr n. med. Kinga Więznowska-Mączyńska ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2003r. Po odbyciu stażu podyplomowego pracowała w Katedrze Zdrowia Matki i Dziecka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję adiunkta.

W 2008 r. obroniła pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2011r. uzyskała tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii.

Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu ginekologii i położnictwa, a doświadczenie kliniczne zdobywała podczas pracy zawodowej oraz udziału w licznych kursach z zakresu ginekologii, położnictwa, ultrasonografii i endokrynologii.